Hướng dẫn trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi C2 

 Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà bòng lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi C2 

  Hướng dẫn trẻ kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách

 Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ bìa màu