1. Thơ chiếc bóng 5 tuoi.ppt

2. Thơ Chiếc cầu mới.ppt

3. Thơ giữa vòng gió thơm.ppt

4. Thơ Hoa cúc Vàng.ppt

5. Thơ Mẹ của em.ppt

6.Thơ Mèo đi câu cá T1.ppt

7. Truyện Ba cô gái.ppt

8. Truyện Ca chép con.ppt

9. Truyện Đôi tai xấu xí.ppt

10. Truyện Tích Chu.ppt

11.Truyện Đám mây xấu xí.ppt