1. Â.N DH Mừng sinh nhật.ppt

2.Â.N DH Cả nhà thương nhau.ppt

3. Â.N DH Cây bắp cải.ppt

4. Â.N DH Cô và mẹ.ppt

5. Â.N DH Gà trống.ppt

6. Â.N DH Mẹ yêu không nào.ppt

7. Â.N DH Qùa tặng mẹ.ppt

8. Â.N Nghe Chú voi con.ppt

9. Â.N Nghe Hoa thơm bướm lượn.ppt

10. Â.N Nghe Ru em.ppt
11. Â.N VĐMH Chiếc khăn tay.ppt

12. Â.N Nghe Đố bạn.ppt