1. Thơ Cô dạy con.ppt

2. Thơ Giúp bà.ppt

3. Thơ Em yêu nhà em T1.ppt

4. Thơ Em Yêu Nhà Em T2.ppt

5. Truyện Bí con thoát nạn.ppt

6. Truyện Bông hoa cúc trắng T2.ppt

7. Truyện Đôi bạn tốt.ppt

8. Truyện Gấu con bị sâu răng T1.ppt

9. Truyện Dê con nhanh trí.ppt

10. Thơ Mẹ và Cô.ppt

11.Thơ Lấy Tăm Cho Bà T1.ppt