1. KPKH Con Cá Chép.ppt

2. KPKH Con Gà, Con Vịt.ppt

3. KPKH Con Kiến.pptKPKH Qủa Cam.ppt

4. ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC. Linh.ppt

5. Nhận biết Con Voi Con Khỉ MY.pptx

6. Tau thuy may bay (1).ppt

7. KPXH Tìm hiểu Bác Hồ.ppt

8. KPXH Tìm Hiểu Về Bác Hồ.ppt

9. KPKH Qủa Cam.ppt

10. KPKH Vòng đời của ếch.ppt

11. KPXH Trò chuyện về ngày 20-10.ppt