1. Â.N Dạy hát Cháu yêu bà.ppt

2. Â.N Dạy hát Em đi chơi thuyền.ppt

3. Â.N Nghe bài ca cô giáo trẻ.ppt

4. Â.N Nghe hát Đi học.ppt

5. Â.N VĐMH Cá vàng bơi.ppt

6. Â.N VĐMH Em mơ gặp Bác Hồ.ppt

7. Â.N VĐMH Đèn xanh đèn đỏ.pptx

8. Â.N VĐMH Múa cho mẹ xem.ppt

9. Â.N VĐMH Sắp đến tết rồi.ppt

10. Â.N VĐTTTC Cả nhà thương nhau.ppt

11. Â.N VĐVTTT Chú Voi Con.ppt