1. Dán hoa trang trí rèm (Mẫu).ppt

2.Nặn theo ý thích (Ý thích).ppt

3. Tô màu ngôi nhà (Đề tài).ppt

4.Trang Trí Bưu thiếp tặng mẹ (Đề tài).ppt

5. Ve con ga trong ( mẫu).ppt

6. Ve o to theo mau (Mẫu).ppt

7.Xé dán tán cây (Mẫu).ppt