DANH SÁCH GIÁO VIÊN

1. Trương Thị như

Chức vụ: Giáo viên - Khối trưởng tổ 5 Tuổi

Email: nhumntt@gmail.com

 

2. Tạ Thị Luyến

Chức vụ: Giáo viên

Email: Luyenhuan6789@gmail.com

 

3. Trần Thị Hiển

Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn

Email: anbinh2507@gmail.com

 

4. Kiều Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Email: thuhientamthuan@gmail.com

 

5.Trịnh Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên

Email: huong010880@gmail.com

 

6. Cấn Thị Thùy Dung

Chức vụ: Giáo viên

 

7. Trần Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email: huong270881@gmail.com

 

8. Khắc Thị Dộng

Chức vụ: Giáo viên - Trưởng ban thanh tra nhân dân

Email: dongmntt68@gmail.com

 

9. Lê Thị Linh

Chức vụ: Giáo viên - Khối trưởng tổ 4 Tuổi

Email:

 

10. Trịnh Thị Vân

Chức vụ: Giáo viên 

Email: vantrinh021991@gmail.com 

 

11. Đăng Thị Đông

Chức vụ: Giáo viên 

Email: dangdonggau82@gmail.com

 

12. Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

13. Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: Giáo viên 

Email: luongmntamthuan@gmail.com

15. Trịnh Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên 

Email: huong010880@gmail.com

15. Vũ Thị Tuyết

Chức vụ: Giáo viên 

Email: vutuyetmamnontamthuan@gmail.com

16. Đỗ Thị Vui

Chức vụ: Giáo viên 

Email: Dothivui0110@gmail.com

17. Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên - Khối trưởng tổ 3 tuổi

Email: Nhutuquynhhuong@gmail.com

18. Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Giáo viên 

Email: Anoanhhanh2014@gmail.com

19. Nguyễn Thị Nguyên

Chức vụ: Giáo viên 

Email: nguyenthinguyen9287@gmail.com

20. Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên 

Email: Thutrangol22@gmail.com

21. Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên 

Email: nguyenhang.25580@gmail.com

22. Nguyễn Thị Thùy Dương

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

23. Trịnh Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giáo viên 

Email: Thuytamthuan@gmail.com

24. Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

25. Đỗ Thị Tuệ

Chức vụ: Giáo viên - Khối trưởng Khối Nhà Trẻ

Email: tuemamnontamthuan@gmail.com

 

 

26. Trương Thị Phượng

Chức vụ: Giáo viên 

Email: Phuongtrinh108889@gmail.com

27. Bùi Thị Phượng

Chức vụ: Giáo viên 

Email: phuongottamthuan@gmail.com

28. Hà Thị Yến

Chức vụ: Giáo viên 

Email: yenaec@gmail.com

29. Lê Thị Vân

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

30. Cấn Thị Hồng Thắm

Chức vụ: Giáo viên 

Email:  hongthamcute1919@gmail.com

 

 

31. Trương Hải Yến

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

32. Trần Thị Hà My

Chức vụ: Giáo viên 

Email: Tranhamy9x@gmail.com

33. Trương Thị Thu Hòa

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

 

34. Phạm Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên 

Email:

 

Danh sách Nhân Viên 

 

1. Đỗ Thị Hoa

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

2. Trịnh Thị Thu Hương

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

3. Khuất Thùy Linh

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

4. Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

5. Dương Thị Thao

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

6. Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

7. Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email: nguyenthitinh21101989@gmail.com

8. Nguyễn Thị Trang

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

9. Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

10. Trần Thị Hải Yến

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

11. Khuất Thị Tuyến

Chức vụ: Nhân viên kế toán

Email:khuattuyen86@gmail.com

12. Phạm Thị Minh

Chức vụ: Nhân viên y tế

Email:

13. Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email: haiviettel207@gmail.com

14. Trần Văn Viên

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:vientran2504@gmail.com