Thực hiện đề án số 03 của UBND Huyện Phúc Thọ, Kế hoạch số 218 của PGD và ĐT Huyện Phúc Thọ, Kế hoạch số 18 của Trường mầm non Tam Thuấn về việc thực hiện đề án "PHÁT HUY TINH THẦN KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG, KHƠI DẬY Ý TRÍ TỰ LỰC TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA NGƯỜI PHÚC THỌ" GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

Ngày 12 tháng 05 năm 2022 đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huệ Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai nội dung của đề án và các kế hoạch thực hiện đề án tới 100% các đồng chí CB, GV, NV trong toàn trường.

Trong hội nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh các nội dung tăng cường công tác giáo dục lễ giáo; tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, giúp trẻ có ý thức tự lập, từng bước hình thành tính tự giác, tự phục vụ bản thân từ những việc làm đơn giản để hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Tổ chức các hoạt động giáo dục về quê hương Phúc Thọ, khám phá các di tích, lịch sử của địa phương gần gũi với trẻ, phù hợp độ tuổi. Tổ chức các hoạt động giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp, trong gia đình và cộng đồng. Giáo dục theo chủ đề, sự kiện, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm những lễ hội  truyền thống của địa phương nhằm giúp học sinh được bồi đắp tình yêu quê hương đất nước có ý trí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên trở thành phẩm chất tiêu biểu của người Phúc Thọ ngay từ khi còn học ở trường mầm non.

Ngoài ra đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huệ còn đề cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong nhà trường như:

Đối với cán bộ quản lý: Luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách và năng lực công tác, tinh thần nêu gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp làm việc, thực hiện nguyên tắc nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhất là người đứng đầu đơn vị.
Đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo trong công việc, không ngừng học tập nâng cao kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo. Xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, yêu nghề tận tụy, hết lòng với học sinh; mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học với phương châm “Giáo dục không phải là đổ đầy một bình nước mà là thắp sáng một ngọn lửa” ngọn lửa trí tuệ, ngọn lửa nhân văn, ngọn lửa yêu nước thương nòi, ngọn lửa trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.