Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảngdân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần
thực hiện thành công trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quyết định số239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của thủ tướng chính phủ về phê
duyệt đề án “ Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2020 - 2025”. Công tác phổ cập giáo dục luôn được phòng giáo dục huyện Phúc Thọ quan tâm và chỉ đạo sát sao. Chính vì vậy trong những năm qua trường mầm non Tam Thuấn luôn duy trì và thực hiện tốt chất lượng phổ cập cho trẻ 5 tuổi.

Để công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả cao. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò ý nghĩa tầm quan của phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường khang trang, sạch đẹp. Năm học 2020-2021 nhà trường có tổng số 16 nhóm lớp, trong đó có 4 lớp 5 tuổi với tổng số trẻ 145 trẻ, trẻ ra lớp đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 98% trở lên. Trẻ đến trường đều được hoạt động trong môi trường giáo dụcan toàn, thân thiện, có đủ đồ dùng, đồ chơi. Trẻ được học tập, vui chơi phù hợp với chủ đề, với thực tế, gần gũi cuộc sống của trẻ, tạo cho trẻ môi trường giáo dục “học bằng chơi, chơi mà học”, giúp trẻ “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

 

Với sự quan tâm, đầu tư đồng bộ để thực hiện tốt mục tiêu phổ cập cho trẻ 5tuổi đến nay trẻ trong độ tuổi đến trường đều tự tin, năng động, khỏe mạnh và được hoạt động trong một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, được trang bị tốt các kiến thức để sẵn sàng bước vào lớp 1.