Sau thời gian dài tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 02/03/2021 học sinh và giáo viên trường mầm non Tam Thuấn trở lại trường đồng thời thực hiện tốt việc tầm soát đo nhiệt độ, vệ sinh khử khuẩn đảm bảo an toàn cho trẻ theo đúng quy định.

Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng dịch, đã xây dựng phương án phòng chống dịch covid - 19 khi học sinh trở lại. giáo viên, học sinh, phụ huynh nghiệm túc thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tại cổng trường