Dạy hát Bé và hoa lớp 24-36 tháng tuổi

 

In bàn tay tạo hình con vật lớp 3 - 4  tuổi

 

Hướng dẫn trẻ gấp con chó bằng giấy lớp 5-6 tuổi

 

Dạy trẻ kỹ năng ho, hắt hơi đúng cách

 

Hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm pháo hoa nổi trong nước lớp 4 tuổi

 

 

Hướng dẫn trẻ chải răng đúng cách

Hướng dẫn trẻ làm con Thỏ

Hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm sắc màu của nước

Dạy hát "Hai chú cún con"