Đại hội chi bộ Trường MN 

Ngày 26/2/2020 được sự nhất trí của Đảng ủy xã Tam Thuấn, chi bộ trường Mầm non Tam Thuấn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Trường MN Tam Thuấn nhiệm kỳ 2020-2022